Shadowrun

http://shadowrun.netroof.eu/

Shadowrun
.
Shadowrun
25.05.2022 - 08:14:40
Shadowrun
Shadowrun
Shadowrun
meno:
heslo:
[reg]   autologin
Shadowrun
Shadowrun

Sprievodca vytváraním postavy pre Shadowrun

kategória: Rôzny materiál

poslal zapo ( 23.03.2007 | 12:48:47 )

Krátke zhrnutie pre vytvorenie postavy. Konkrétne údaje sú pre Shadowrun 2. vydanie (SR2).

Premyslenie si postavy

Postava niesu len čísla na papieri, predstavujúce atribúty, schopnosti, poprípade množstvo takej a onakej munície, ale postavu tvorí to, ako sa na ňu hrá, aký ma charakter, ako vyzerá, poprípade akú ma minulosť. Preto je dôležité, skôr než si začať atribúty či výbavu, si najprv rozmyslieť akú postavu vlastne chcem. Kto to bude? Čo to bude? Odkiaľ je? Proste premyslieť si celú postavu na začiatku.

Výber priorít

Keď už viem, čo vlastne chcem, môžem pristúpiť k číselným údajom. Najprv je potrebné si zvoliť priority podľa následujúcej tabuľky.

priorita rasa mágia atribúty dovednosti zdroje
A metačlovek kúzelník 30 40 1 000 000Y/50
B metačlovek adept 24 30 400 000Y/35
C metačlovek - 20 24 90 000Y/25
D človek - 17 20 5 000Y/15
E človek - 15 17 500Y/5

Podľa tabuľky si ku každej priorite vyberiem, čo mi bude určovať, pričom jednej priorite priradím práve jednu vec a nemôžem priradiť dvom prioritám rovnakú vec.
Príklad: A mágia(kúzelník), B peniaze(400 000), C rasa(metačlovek), D dovednosti(20), E atribúty(15).

Poznámka: Táto tabuľka využíva pravidlo o viac metaľuďoch, ktoré je popísané v knihe SR2(str 46) a znamená zníženie náročnosti na prioritu, pokiaľ by niekto chcel byť metačlovek.

Výber rasy

V základnej knihe SR2 sú okrem človeka popísané ešte 4 rasy a to elf, trpaslík, ork a troll. Ďalšie 3 (šotek, ogr a minotaur)sú z L&S Katalógu. Pokiaľ som si pri vyberaní priorít zvolil rasu metačlovek, tak si z nich môžem vybrať, inak som človek.
V následujúcej tabuľke sú uvedené rasové modifikátory pre jednotlivé atribúty plus iné špeciálne vlastnosti. U človeka sú uvedené maximálne atribúty a u ostatných sú uvedené len modifikátory.

rasa telo rýchlosť sila charizma inteligencia sila vôle poznámka
človek 6 6 6 6 6 6 1.7m, 70kg, 60 rokov
elf - +1 - +2 - - nočné videnie, 1.9m, 72kg, 900 rokov
trpaslík +1 -1 +2 - - +1 termografický zrak, odolnosť +2 telo proti chorobám, 1.2m, 54kg, 150 rokov
ork +3 - +2 -1 -1 - nočné videnie, 1.9m, 95kg, 40 rokov
troll +5 -1 +4 -2 -2 -1 termografický zrak, +1 dosah v boji so zbraňou/bez zbrane, podkožný pancier (+1 telo) 2.8m, 225kg, 50 rokov
šotek - +2 -3 +1 +1 - nočné videnie, +1k6 pri použití sociálnych dovedností, 1.1m, 45kg, 50 rokov
ogr +3 - +4 -1 -2 -1 nočné videnie, 2.6m, 220kg, 70 rokov
minotaur +4 - +3 -2 -1 -1 termografické zrak, +1 dosah v boji so zbraňou/bez zbrane, možnosť útoku párom rohov (bez bonusu na dosah), 2.4m, 225kg, 60 rokov

Rozdelenie atribútov

Atribúty sa delia na fyzické (telo, rýchlosť, sila), mentálne (charizma, inteligencia, sila vôle) a špeciálne (esencia, mágia, reakcia). Fyzické a mentálne sa určia rozdelením bodov určených pre atribúty podľa vybranej priority. Do každého atribútu sa pridelia body v rozsahu 1 až 6 a uplatnia sa rasové modifikátory, pričom žiaden atribút nesmie byť menší ako 1.

Ostatné atribúty sa vypočítajú následovne:
esencia = 6
reakcia = (rýchlosť + inteligencia)/2 zaokrúhlené dole
iniciatíva = 1k6 + reakcia
mágia = esencia zaokrúhlená dole (ak je postava magicky aktívna)
astrálna reakcia = 15 + 2*inteligencia + stupeň iniciácie
deckerská reakcia = prirodzená reakcia + zvýšená reakcia decku
riggerská reakcia = prirodzená reakcia + 2*hodnotenie rigu

Ďalším údajom, ktorý sa počíta sú rezervy kociek. Je ich niekoľko, ale bežné sú:
bojové rezervy = (rýchlosť + inteligencia + sila vôle)/2 zaokrúhlené dole
magické rezervy = hodnotenie dovednosti čarodejníctvo (alebo koncentrácie)
hackovacie rezervy = hodnotenie počítačovej dovednosti + deckerská reakcia
kontrolne rezervy = riggerská reakcia

Výber dovedností

Každá postava musí niečo vedieť. Na to slúžia body z dovednosti. Dovednosti sa delia na obecné, koncentrácie a špecializácie. Napríklad Strelné zbrane sú obecná dovednosť, ich podmnožina Pištole je koncentráciou a konkrétne Ares Predator špecializáciou na danú pištoľ. To, že nejakú dovednosť postava nemá, ešte neznamená, že ju nevie, pretože je možné cez pavúka dovednosti sa k nej dostať za pomocí inej.
Jazykové dovednosti sú trocha výnimkou, pretože sú len ako špecializácie.

Na začiatku sa body prideľujú do obecných dovedností, do jednej však maximálne 6. Viac sa dá dosiahnuť použitím koncentrácie a špecializácie a to následovne:

Nech hodnotenie obecnej dovednosti je X.

Potom pre koncentráciu:
- hodnota obecnej = X-1
- hodnota koncentrácie = X+1
Pre špecializáciu platí:
- hodnota obecnej = X-2
- hodnota koncentrácie = X
- hodnota špecializácie = X+2

Výber mágie, totemu a kúzel

Kúzelníci sa delia na hermetických a šamanistických. Hermetický mág považuje mágiu skôr za vedu, kde sa všetko dá navrhnúť a spraviť. Na druhej strane šaman uznáva svoj totem a k nemu sa modlí a vďaka nemu vie kúzliť. Existuje veľa rôznych totemov.
Adept je niečo ako neúplný kúzelník. Adepti sa delia na magických, šamanistických a fyzických.

Na začiatku sa kúzla vyberajú podľa bodov udaných v tabuľke priorít za lomítkom pod položkou zdroje. Tieto body sa pridelia jednotlivým zaklínadlám podľa výberu, maximálne však do úrovne 6. Za tieto body si je možné taktiež pripútať zámok alebo ohnisko.

Fyzický adept má svoje vlastné schopnosti, ktoré si kupuje za body, rovné jeho magickému hodnoteniu.

Kyberware

Kyberware sa na začiatku kupuje za peniaze, proste sa zaplatí a postava ho má. Každý má pri sebe aj údaj hovoriaci o tom, že koľko esencie stojí jeho naoperovanie. Každý má na začiatku 6 bodov esencie a môže si za ne dať do seba toľko, aby zvyšná esencia neklesla po 0. Znižovanie esencie ma negatívne dôsledky na magický aktívne postavy, pretože im to znižuje mágiu.

Kontakty

Pred tým, než postava prišla do Shadowrun, musela niečo prežiť, niekoho poznať.
Na začiatku dostáva postava 2 kontakty zdarma. Ďalšie si môže dokúpiť. Počas hry bude musieť postava kontakty zháňať hraním, ale na začiatku táto možnosť kúpi predstavuje niečo ako náklady na stretnutia alebo čas na jeho spoznanie. Kamarát je viac ako kontakt a na začiatku je možné si kúpiť maximálne 1.

Ceny pri vytváraní sú:
Kontakt 5 000Y
Kamarát 10 000Y
Gang/Kmeň 50 000Y
Stúpenci 200 000Y

Životná úroveň

Každá postavu si musí vybrať na začiatku nejakú životnú úroveň a tú si kúpiť. Životná úroveň má v sebe zahrnuté poplatky za nájom, jedlo, telefón, proste bežné výdavky. Neobsahuje ale výdaje na zbrane, elektroniku a rôznu špeciálnu výbavu.

Ceny životných úrovní:
Ulica 0 (zdarma)
Squatter 100Y mesačne
Nízka úroveň 1 000Y mesačne
Stredné úroveň 5 000Y mesačne
Vysoká úroveň 10 000Y mesačne
Luxus 100 000Y mesačne

Výbava

Všeobecne platí, že na začiatku je možné mať vybavenie do úrovne 6.

Magická výbava

Pokiaľ je postava magicky aktívna, tak je môže hodiť mať nejaký ten zámok, ohnisko, sídlo medicíny, knižnicu, či materiál na vyvolávanie duchov.

Zmluva s DocWagon

DocWagon je záchranná služba, od ktorej pri uzavretí zmluvy obdržíte náramkový telefón s priamym číslom na nich, ktorý tiež slúži ako navigácia pre sanitky.
Základné služby (5 000Y ročne)
Zlatá karta (25 000Y ročne)
1 resuscitácia ročne zdarma, 10% zľava pri zložitých lekárskych zákrokoch, 50% zľava pri stave vysokého ohrozenia (SVO)
Platinová karta (50 000Y ročne)
4 resuscitácie ročne zdarma, 50% zľava pri zložitých lekárskych zákrokoch, SVO je zadarmo, možnosť utajenia spisu pred rádovou políciou a možno ani nebudú hlásiť prípadne nelegálne veci.
Super-Platinová karta (100 000Y ročne)
5 resuscitácii ročne zdarma, 50% zľava pri zložitých lekárskych zákrokoch, SVO je zadarmo, zákazník obdrží biomonitor, ktorý monitoruje jeho životné funkcie a v prípade problému automaticky volá DocWagon. Spis je možné utajiť pred rádovou políciou a majiteľa Super-Platinovej karty nebudú hlásiť pre prípadne nelegálne veci.

Ostatná výbava

Zbrane, pancier, elektronika (telefón, vysielačka), prípadne auto alebo motorka a mnoho ďalších vecí sa dá nájsť v katalógoch.

Dokončenie postavy

Pokiaľ nejaké peniaze zvýšili, vydelia sa 10 a vezmú sa do hry. K ním treba ešte pripočítať peniaze do začiatku, teda hodí sa 3k6 a súčet vynásobí 1000.

Na začiatku taktiež postava získava 1 bod voľnej karmy, ktorý ale môže použiť len na akcie, po ktorých sa karma obnoví (napr. opakovanie hodu).

Ako som písal na začiatku, postavu tvorí z veľkej časti aj jej charakter. Preto pokiaľ má postava nejaký životný príbeh, tak je dobré si ho napísať, nie však nutné.
Potrebné, ba priam až povinné, je vypracovať 20 otázok pre postavu, ktoré sú zhrnutím pre výzor, charakter a minulosť postavy. Predsa len hrať postavu "No Name", ktorá ani neviem ako vyzerá a ako sa má správať, nieje to pravé.


< Postava - experiment Úvod do RPG hier a Shadowrunu >
zobrazené: 3727x
hodnotenie: 1.28 (1.28), hlasovalo: 18

Ako sa Vám páči tento príspevok?

ohodnotiť známkou 1 ohodnotiť známkou 2 ohodnotiť známkou 3
Pokiaľ chcete pridávať nové veci alebo písať komentáre, musíte sa prihlásiť (prihlasovací formulár sa nachadza hore).
Pokiaľ ešte nemáte svoj účet, tak si ho môžete ihneď vytvoriť registráciou na naších stránkach.
.
.
top Hore | print Vytlačiť stránku
© 2003-2022 zapo & post authors, vygenerované za 0.072 sec.